Εσείς γνωρίζετε τις ”φάσεις του ύπνου”;

Η σύγχρονη επιστήμη παρακολουθεί πλέον συστηματικά τη διαδικασία του ύπνου στον ανθρώπινο οργανισμό και ο ρόλος του στρώματος κρίνεται καθοριστικός. Μέσα από επισταμένες έρευνες και μελέτες, βρέθηκαν και μετρήθηκαν οι εξής φάσεις του ύπνου. Πρώτη φάση: Λέγεται και υπμναγωγή. Ο εγκέφαλος παρουσιάζει την ίδια ηλεκτρονική δραστηριότητα με εκείνη της εγρήγορσης. Επέρχεται σταδιακή σωματική μυϊκή χαλάρωση…

Ανατομικό πλαίσιο – Ο Αφανής Ήρωας

Το ανατομικό τελάρο είναι η βάση όπου ακουμπά το στρώμα στο κρεβάτι. Αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο και ελαστικοποιημένες τάβλες. Χρησιμοποιώντας το δίνουμε την δυνατότητα στο στρώμα να έχει καλύτερη συμπεριφορά όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι μας. Μην σταθείτε στο κόστος της αγοράς του. Είναι καλύτερος ο συνδυασμός ενός ανατομικού τελάρου με ένα λιγότερο ακριβό στρώμα…